R.jpg

 

 

雨來《台語新詩》      /劉志祥

落雨,袂

只是一種方式,
走路嘛是;

 

落雨,攑雨傘

亦是穿雨幔

毋管雨偌大向前行


你行你的,直直行
我行我的,三步做二步
毋通跋倒就好;

落雨,雨來的時陣
管你,
你愛管好你家己,
毋通怪東擱怪西;
雨,是誠自在的
伊只愛,聽天由命

 

 

註:

嘛是mā-sī         也是

攑gia̍h            舉

雨幔hōo-mua       雨衣

偌大juā-tuā       多大

毋通m̄-thang      不要

時陣sî-tsūn        時候

家己ka-tī          自己

跋倒pua̍h-tó         跌倒

tsiânn           很

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()