5a37835343ba4.jpg

 

 

 

 

台語新詩《急診室》    文/劉志祥

外面通常有人噗薰等時機

抑是講代誌用手機

抑是歸腹火誠受氣

抑是迷惑失去了心機

完全無辜揭白旗

有時跔佇日影墘

有時佇月娘下徛起
 

裡面通常有人悲憤

亦有安靜的魂魄

䖙在某一頂空床

貓貓相新來的人入門

伊已經死了久長

始終袂了解生這門

是短抑是長

 

 

註:

噗薰pok hun   吸菸 

代誌tāi-tsì    事情

受氣siū-khì      生氣

迷惑bê-hi̍k       迷惑

歸腹火kui-pak-hué  一肚子火

揭gia̍h              舉

跔ku                 蹲

墘kînn              邊緣

抑是 ia̍h-sī         或是

徛khiā                站

䖙the                 躺著

貓貓相niau-niau-siòng   注視

 

 

感謝出外人贈詩回應分享

急診生死門

內外亂紛紛

過關笑紋紋

悲傷大部分

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(27) 人氣()