a589654efed0b4da642a1a3abaae832a-768x521.png

 

 

      躽床《台語新詩》 文/劉志祥

毋管怎麼躽,抑是愛起床

燒熱的日頭光挓開窗籬仔

搝蓋棉被,假影猶原星月滿天

鳥仔聲在夢之外,躽就對了

 

䖙咧將夢重新剪輯

共疫情拋腦後,愛已經湠開

床頂滾絞,做情緒的瑜伽

一場補眠,躽就是了

 

有手機仔之後,躽床就愈智慧了

請谷歌播報各地新聞。遙控電器。

將夢境錄音。規氣關掉日頭光。

世事佮我何干,禮拜時仔躽床之必要

 

 

註:

躽床nuà-tshn̂g 賴床

抑是ia̍h-sī 還是

燒熱sio-jua̍h 火辣辣

挓開thà-khui 撥動

窗籬仔thang-lî-á 窗簾

搝giú 拉

䖙the 躺著

共kā 把

湠開thuànn-khui 蔓延

滾絞kún-ká 滾動

規氣kui-khì 索性

佮kap 與

禮拜時仔lé-pài-sî-á 週日

 

感謝出外人贈詩回應分享

床頭躽床尾

畏寒搝棉被

目睭金酷酷

毋知想啥貨

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(20) 人氣()