111426i1oaag245t5ggxfg.jpg

 

 

 

  說盡人心 《台語新詩》        文/ 劉志祥老師

關心

是因為愛

受氣

是因為致意

恬恬

是因為包容

詬詬唸

是因為希望你加真好

發性地

是因為無想欲失去

 

 

若是放外外

便會無信道

若是無要意

便會無所謂

毋通共別人對你的愛

當做你

傷害別人的資本 

 

 

毋通等哭了

才知影心疼

毋通等走了

才知影挽留

毋通等失去了

才知影珍惜

原來

一轉身就是一世人

 

 

註:

受氣siū-khì    生氣   致意tì-ì   在乎  恬恬tiām-tsīng   

沉默   詬詬唸kāu-kāu-liām   囉嗦   加真好ke-tsin-hó   更好  

無想欲bô-siūnn-beh  不想   發性地huat-sìng-tē    發火 

  若是nā-sī    如果    放外外pàng-guā-guā  豪不在乎

無信道bô-sìn-táu     無動於衷   無要意bô-iàu-ì   不在意 

毋通m̄-thang      不要  kā    把    知影tsai-iánn     知道 

 一世人tsi̍t-sì-lâng     一輩子

 

感謝出外人贈詩回應分享

人心像大海

茫渺岸毋知

付出真情意

誠懇相對待

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(32) 人氣()