1198547_856744.jpg

 

 

 

 

   陪伴《台語新詩》          文/劉志祥老師

時間佇狗齒仔運轉中
齊勻推進
但你已經老邁
被放捒佇路邊
偌濟人經過
卻無看你的存在

我願意
以如天星的微光
陪伴佇你身邊
予你一點點溫暖
一直到
反黃蔫去

 

 

註:

佇tī     在

狗齒仔káu-khí-á    齒輪

運轉ūn-tsuán      轉動

齊勻tsiâu-ûn    持續不斷

放捒pàng-sak     遺棄

偌濟guā-tsē      多少

hōo           給

蔫去lian—khì    凋萎

 

感謝出外人贈詩回應分享

曾經受寵愛

暝日好款待

終歸撣路邊

原因已老邁

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(24) 人氣()