59.jpg

           遊樂園《台語新詩

 

 

 

     遊樂園《台語新詩》     文/ 劉志祥

阮佇遊樂園掩咯雞

做鬼目睭掩咧

其他ㄟ覕東覕西

忽然,目睭擘金
頭毛已經斑白

 

 

擱轉去遊樂園
看著別人的童年和家己的樣

咧爭執,咧相諍

啥人毋做啥人的朋友
啥人擱毋做啥人的女朋友


 

行到韆鞦架幌韆鞦

是毋是?幌愈懸

一直到了雲層的懸度
就會當拄著童年的𨑨迌伴
鬥陣耍笑
鬥陣佇遊樂園做伴

 

 

註:

掩咯雞ng-ko̍k-ke/ng-ko̍k-kue  捉迷藏
bih                     躲

目睭擘金ba̍k-tsiu-peh-kim    眼睛張開

guán                    我們

轉去tńg—khì               回到

相諍sio-tsènn               搶著

hàinn-tshian-tshiu         盪鞦韆

kuân                    高
拄著
tú-tio̍h                遇到

𨑨迌tshit-thô              遊玩

會當ē-tàng                可以

鬥陣tàu-tīn                一起

耍笑sńg- tshiò              開玩笑

 

感謝出外人贈詩回應分享:

韆鞦幌懸懸
放心免操煩
阿母佇身邊
一切攏安全

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()