201721416553.jpg

 

 

    人生如碗《台語新詩》           文/劉志祥老師

人生如碗

愛貯佳餚美食

嘛愛貯小菜便食

喙斗好,有擔當

無偏失,誠樸實

 

人生如碗

凡事要節力而行

有偌大才調,就做偌大代誌才通

小手捀大碗,手會忝碗會落破

小碗貯大項,貯無好碗會煏空

 

人生如碗

過多會忝,貯滿會泏

毋管貯啥物,攏毋通高過碗喙

貯愈濟,失去的就愈濟

適可而止,毋通貪濟

 

人生如碗

貯啥物一目了然

無需要藏佇碗底

開闊真性情

飄撇過人生

 

人生如碗

無張持就會相硞

無注意就會有了必裂

親像人仝款無十美十全

相處中難免有矛盾衝突

及時溝通,就有好轉

 

人生如碗

愛會曉知足,免想貪

要會曉珍惜,毋通嫌

小心細膩,才會完好無缺

喬正位置,才會創造價值

 

 

註:

    裝     喙斗好hó-tshuì-táu-hó   不挑食   節力tsat-la̍t        量力而為      才調tsâi-tiāu    能力  偌大juā-tuā     多大   通thang    可   

捀phâng   端  忝thiám      累   煏空piak- khang    裂開  泏tsuah      溢出來     啥物siánn-mi̍h      什麼  毋通m̄-thang    不可   

開闊khui-khuah   坦蕩   飄撇phiau-phiat  瀟灑   無張持bô-tiunn-tî    不經意   相硞sio--kho̍k    碰撞    必裂pit-li̍h     裂縫    佮kah    與    

會曉ē-hiáu   懂得   小心細膩sió-sim sè-jī     小心翼翼

arrow
arrow
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(21) 人氣()