u18728543223895911577fm21gp0.jpg

 

 

   年,誠短《台語新詩》   /劉志祥老師

年,過得真緊;

伊比月卡短,
月比日卡短,
日比時卡短,
時比分卡短,
分比秒卡短──

當雞跳去二九暝的上懸點, 
2359秒到零時零分零秒,
我只目一下𥍉,一秒鐘吧
伊就變成狗!

 

 

 

 

註:

tsiânn               

kín                   快

I                     它

二九暝Jī-káu-mê         除夕夜

上懸點siāng/-kuân-tiám    至高點

目一下𥍉ba̍k-tsi̍t-ē-nih    一眨眼

 

 

感謝出外人贈詩回應分享

轉眼暝二九
心肝亂糟糟
一冬遮緊過
少年變老猴  

 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(26) 人氣()