16508726_10210633762271576_2646478988653151352_n  

愛情《台語新詩》

 

 

 

  愛情《台語新詩》    劉志祥

有一種愛情

叫做牽手做伴

 

毋管富貴,抑是落魄

攏是牽手

鬥陣做伴

 

有一種愛情

叫做早早晏晏

日出,日落

相依相倚

 

愛情,無需要偉大

只要有你做伴

就快活

 

 

註:

抑是ia̍h-sī     還是

鬥陣tàu-tīn    在一起

晏uànn        晚

相依相倚sio-i-sio-uá   相依相偎

偉大uí-tuā  此處念uí-tuā不唸uí-tāi

快活khuìnn-ua̍h     爽快

 

 

 

感謝出外人贈詩回應分享

 

認定做牽手

 

一生共相守

 

終身互扶持

 

同樂喜分憂

 

arrow
arrow
    文章標籤
    愛情《台語新詩》
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()