OIF.jpg

 

 

 

餘生《台語新詩》     文/劉志祥

遇著你   雄雄想起餘生

昨昏愈來愈濟

明仔載愈來愈減

對家己要健康

啉食𨑨迌毋通儉

 

 

遇著你

我雄雄有按呢笑詼的打算

親像生理虎

將有限的日子

將本求利上介好

 

 

註:

gū-tio̍h遇著              遇見

hiông-hiông 雄雄         突然

tsa-hng 昨昏             昨日

tsē 濟                   多

bîn-á-tsài明仔載          明天

lim-tsia̍h-tshit-thô 𨑨迌     遊玩

khiām儉                   節儉

án-ne 按呢                這樣

tshiò-khue笑詼             滑稽

sing-lí-hóo生理虎          精明商人

siāng-kài –hó尚介好         最好

 

 

感謝踹人贈詩回應分享

突然間想起

得欲無日子

趕緊趁可以

將本來求利

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    劉志祥老師 發表在 痞客邦 留言(18) 人氣()